a chroeso! Heddiw yw'r  
'rydych chi yma
mwy o wybodaeth amdanom ni
ein bwydlen
ein lleoliad yng Nghricieth, Gwynedd
cysylltwch gyda ni
 
sglodion blasus wedi eu hysgeintio gyda halen a fineg   Click here to view the English version of this page
 

Mae 'siop chips' Y Castell yng Nghricieth wedi bod yn fusnes teuluol ers dros chwarter canrif.

Rydym yn cymeryd balchder yn ein safonau glanweithdra uchel; ein gwasanaeth cwsmer personol a chyfeillgar; a'n pysgod a'n sglodion sy'n gyson o ansawdd uchel.

Rydym yn agor o'r Pasg hyd at y Gaeaf bob blwyddyn a bydd ein oriau agor yn ymestyn wrth i'r tymor brysuro.

Mae bwydlen amrywiol a blasus ar gael gennym, felly os byddwch yn bwyta yn ein caffi neu'n dewis 'take-away' - rydym yn hyderus y byddwch yn cael eich plesio.

Bydd wastad groeso cynnes yma i chi, felly edrychwn ymlaen i'ch gweld yn fuan!

darnau blasus o bysgod mewn cytew euraidd - digon i ddod a dwr o'ch dannedd
We work hard to maintain consistently excellent standards at Castle Fish and Chips, and are delighted to have our high standards recognised by our customers on TripAdvisor.
Mae Pysgod a Sglodion Castell yng Nghricieth wedi bod yn darparu pysgod & sglodion o safon uchel fel busnes teuluol ers dros 25 mlynedd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pysgod a Sglodion Y Castell - bwyd cyflym blasus o safon uchel

© Pysgod a Sglodion Y Castell, 5 Stryd y Castell, Cricieth, Gwynedd, Gogledd Cymru
01766 522081 | kateerowlands@gmail.com

Mwynhewch eich Pysgod a'ch Sglodion yn ein ystafell fwyta gyfforddus