yn ol i'r dudalen flaen
'rydych chi yma
ein bwydlen
ein lleoliad yng Nghricieth, Gwynedd
cysylltwch gyda ni
 
        Click here to view the English version of this page

Yn 2002 y cymerodd Nick a minnau (Kate) drosodd fel perchnogion y siop gan barhau y traddodiad teuluol - bu fy rhieni yn rhedeg y busnes am 27 mlynedd.

Rydym yn ymdrechu i barhau gyda'r safonau glanweithdra, gwasanaeth cwsmer ac ansawdd bwyd hynny a oedd yn hollbwysig i Richard a Susan. Rydym yn siaradwyr rhugl o'r Gymraeg a'r Saesneg ac yn hapus i'ch gweini yn eich iaith ddewisiol.

  Cewch wastad groeso cynnes gennym yn y siop!
     
  Hoffem glywed gennych os oes gennych unrhyw sylwadau o gwbl am y siop neu'r wefan, gan ein bod yn credu mai'r elfen bwysicaf yn ein busnes yw Chi - y cwsmer. Gyrrwch e-bost ac fe ddown yn ol atoch cyn gynted ac y gallwn.  
Mae Pysgod a Sglodion Castell yng Nghricieth wedi bod yn darparu pysgod & sglodion o safon uchel fel busnes teuluol ers dros 25 mlynedd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pysgod a Sglodion Y Castell - bwyd cyflym blasus o safon uchel

© Pysgod a Sglodion Y Castell, 5 Stryd y Castell, Cricieth, Gwynedd, Gogledd Cymru
01766 522081 | kateerowlands@gmail.com

Mwynhewch eich Pysgod a'ch Sglodion yn ein ystafell fwyta gyfforddus