yn ol i'r dudalen flaen
mwy o wybodaeth amdanom ni
ein bwydlen
ein lleoliad yng Nghricieth, Gwynedd
'rydych chi yma
 
Cafodd Castell Cricieth ei adeiladu ar ddechrau'r 13eg ganrif Click here to view the English version of this page

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni gydag unrhyw gwestiynnau neu ymholiadau, a hynny yn y modd mwyaf cyfleus i chi (mae ein manylion cysylltu ar waelod pob tudalen o'r safle gwe).

Cewch unai ffonio, 'sgwennu llythyr neu yrru neges e-bost, a down yn ol atoch cyn gynted ag y gallwn.

Mae Pysgod a Sglodion Castell yng Nghricieth wedi bod yn darparu pysgod & sglodion o safon uchel fel busnes teuluol ers dros 25 mlynedd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pysgod a Sglodion Y Castell - bwyd cyflym blasus o safon uchel

© Pysgod a Sglodion Y Castell, 5 Stryd y Castell, Cricieth, Gwynedd, Gogledd Cymru
01766 522081 | kateerowlands@gmail.com

Mwynhewch eich Pysgod a'ch Sglodion yn ein ystafell fwyta gyfforddus