yn ol i'r dudalen flaen
mwy o wybodaeth amdanom ni
'rydych chi yma
ein lleoliad yng Nghricieth, Gwynedd
cysylltwch gyda ni
 
Mwynhewch eich bwyd drwy fynd ag ef allan gyda chi, neu os ydi'n well gennych -  archebwch eich prydau ac ymlaciwch yn ein ystafell fwyta gyfforddus

Ffederasiwn Cenedlaethol y Cogyddion Pysgod

Rydym yn aelod o Ffederasiwn
Cenedlaethol y Cogyddion Pysgod

              Click here to view the English version of this page

Rydym yn cymeryd balchder yn y ffaith fod pob un o'n bwydydd wedi eu coginio i safon uchel ac yn hyderus y byddwch yn mwynhau y fwydlen eang sydd ar gael i chwi yma.

 

Prif Eitemau:

Pysgod (Penfras)

Sglodion

Brest neu goes cyw iar

Selsig 'jwmbo'

Selsig mewn cytew

Byrger mewn cytew

Cacen bysgod

'Fry-it' caws a nionyn

Stec brest cyw-iar

Cytled o gig eidion

 
                           
Byrgers:  

Cig eidion 1/4 pwys

Cig eidion a chaws 1/4 pwys

Cig eidion 1/2 pwys

Cig eidion a chaws 1/2 pwys

Cyw-iar

Veggie

Llysiau a chaws

  Pastai:    

Stec ac Aren

Cig Eidion a Nionyn

Cyw-iar a Madarch

Caws a Nionyn

'Cornish'

 
                       

Yn Ychwanegol:

                 

Saws cyrri

Pys slwj

Grefi

Saws coch, Saws brown, Mayonnaise, Saws tartare

Baps

Nionyn picl

                 
I'w Yfed:  

Poteli pop mawr (Lemoned, Oren, Dant y Llew a Burdoc, Coke)

Caniau

Te a Choffi

Dwr naturiol 'Brecon Carreg'

 
I'r plant:  

Unrhywbeth oddiar y brif fwydlen neu;

       

Pryd y Plant

Bys pysgodyn (fish finger), Deinosor twrci, neu Selsig

Sglodion

Saws tomato

Carton o ddiod

 

Mae Pysgod a Sglodion Castell yng Nghricieth wedi bod yn darparu pysgod & sglodion o safon uchel fel busnes teuluol ers dros 25 mlynedd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pysgod a Sglodion Y Castell - bwyd cyflym blasus o safon uchel

© Pysgod a Sglodion Y Castell, 5 Stryd y Castell, Cricieth, Gwynedd, Gogledd Cymru
01766 522081 | kateerowlands@gmail.com

Mwynhewch eich Pysgod a'ch Sglodion yn ein ystafell fwyta gyfforddus